Zarządzanie czasem, celem, priorytetem, komunikacją

O szkoleniu

Cel szkolenia

 • Usprawnienie zarządzania czasem w praktyce firmy i urzędu
 • Poprawa komunikacji bezpośredniej, werbalnej i niewerbalnej oraz komunikacji wewnętrznej – prawidłowego przepływu komunikacyjnego,
 • Wykształcenie umiejętności zarządzania celem i priorytetem w czasie określonym dla podniesienia efektywności wykonywania zadań,
 • Nabycie umiejętności łagodzenia napięć i konfliktów w zespole,
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu codziennego savoir vivre’u i skuteczna praktyka w tym zakresie
 • Nabycie umiejętności bycia asertywnym fizycznie i osobowościowo
 • Pogłębienie wiedzy dotyczących zasad wykorzystania odcinków czasu
 • Poznanie podstawowych zasad konstrukcji celu i priorytetu zadaniowego

Metodyka

Szkolenie typu warsztat będzie prowadzone metodami aktywnymi co pozwoli na przypomnienie i utrwalenie dużego zakresu wiedzy poprzez aktywne rozwiązywanie problemów, zagadnień i opisów sytuacji.

W trakcie realizacji szkolenia zostaną wykorzystane następujące metody dydaktyczne:

Metody podawcze

 • wykład, prezentacja, dyskusja, burza mózgów – wnioski

Metody aktywne

 • ćwiczenia z zadaniem zastępczym, ćwiczenia komunikacyjne
 • odgrywanie ról, symulacja, scenki
 • opis sytuacyjny
 • analiza sytuacji problemowej, stopniowanie stresu

60% szkolenia stanowią ćwiczenia, symulacje i scenki, a 40 % to mini wykłady poparte prezentacją, wykłady konwersatoryjne czy dyskusje

Program szkolenia

Moduł wstępny / wprowadzający

1. Przywitanie i wstępne ustalenia

 • Przywitanie i przedstawienie się, trener i uczestnicy
 • Ustalenie zasad współpracy
 • Podanie tematyki szkolenia
 • Omówienie stosowanych metod pracy

2. Lodołamacz – Ankieta anonimowa z pytaniem: „Moje życzenia do efektów szkolenia?”

 • Analiza wyników ankiety i fokus na wnioski.
 • agadnienie _ Jaka jest wartość naszego czasu?
 • Jaki interwał czasu pracujemy skutecznie i wydajnie? Czy kapitał naszego czasu jest ograniczony?
 • Czy z czasem obchodzimy się tak samo jak z pieniędzmi?

Moduł I – Zarządzanie zadaniami w czasie oraz zarządzanie kalendarzem

1. Czym jest czas?

 • Czy warto zajmować się czasem?
 • Czy warto zajmować się zarządzaniem i organizacją pracy własnej i przełożonego
 • Czym zarządzamy czasem, czy sobą w danym nam czasie?

2. Auto test „Wykorzystuj swój czas” – diagnozujący ewentualne obszary problemów z zarządzaniem czasem

3. Ćwiczenie: Jaki jest twój zegarek?

 • Subiektywne poczucie czasu i niebezpieczeństwa z tym związane
 • Prokrastynacja – „trudność” dotykająca 25% pracujących osób i dużej liczby menedżerów

4. Cele – drogowskazy naszych działań

 • Ćwiczenie wprowadzające (w zespołach)
 • Czym jest cel, potrzeba, proces, stały rozwój i marzenia (kreacja)
 • Sposoby definiowania celów indywidualnych
 • Definicja celu wg J. F. Kennedy’ego
 • Cele WARTO, SMART i SMARTIS
 • Moje cele – ćwiczenie planowania celów życiowych i zawodowych

Moduł II – Proces planowania realizacji (wdrożenia) wg Dale Carnegie

1. Jaki jest cel planowania?

 • Jaki jest cel tworzenia obrazu przyszłości
 • Jakie są rodzaje planów (długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe, miesięczne, tygodniowe, dzienne)
 • W jaki sposób planować / rezerwować czas na realizacje zadań?

2. Podstawowe reguły i zasady planowania (pracownika specjalisty i menadżera)

 • Sytuacja zagęszczenia interwałowego oraz nacisku permanentnego

3. Planowanie w różnych perspektywach czasowych

 • Metoda planowania zadaniowego – metoda KANBAN
 • Planowanie „do” i „od” deadline’u
  • Metoda Gantta – planowanie długoterminowe np. plany roczne
  • Ćwiczenie – planowanie długofalowe wyznaczona metoda
 • Co warto wiedzieć – zasada Parkinsona, a prowadzenie spotkań i zebrań zespołowych

4. Reguły i zasady wspierające procesy realizacji zadań w pigułce

 • Zasada Gausa w planowaniu
 • Reguły kształtowania dnia (początek, przebieg, zakończenie dnia)
  • Podział zadania na odcinki
  • Rozpraszacze – określenie i przeciwdziałanie
  • „Złodzieje czasu” – ograniczenie ich oddziaływania

5. Wydajność a efektywność

 • Krzywa REFA i krzywa zakłóceń a ich wpływ na organizację pracy

Moduł III – Priorytety

1. Paradygmat Pilny i Ważny

 • Matryca Eisenhowera i jej zastosowanie w praktyce

2. Zasada Pareta w odniesieniu do realizacji zadań

 • Cele firmy – zadania szefa

3. Ćwiczenie w 2 zespołach – priorytetyzowania narzuconych zadań

Moduł IV – Wybrane metody z Programu Efektywnej Pracy wg. Kerry Gleesona

1. Poznanie zasad PEP i porywanie ich z regułami zarzadzania czasem

 • „Zrób to od razu ” – likwidacja spraw na później
 • Komunikuj się od razu
 • Rutynowe czynności i ich grupowanie – „bloki czasowe”
 • Organizacja dokumentów, czyli prawdziwe znaczenie terminu „sprawa w toku”
 • Organizacja stanowiska pracy i jej wpływ na czasową realizacje zadań

Moduł V – Jak komunikować się skutecznie

1. Repetytorium zasad skutecznej komunikacji

 • Ćwiczenie – model procesu komunikacyjnego
  • odzwierciedlanie
  • parafrazowanie
  • klasyfikowanie – jakie pytania sprzyjają wyjaśnieniom

2. Umiejętności komunikacji – techniki komunikacyjne

 • jasne wyrażanie oczekiwań
 • wspieranie rozmówcy
 • wyrażanie uznania i dowartościowanie
 • konstruktywna krytyka
 • przyjmowanie krytyki

3. System komunikacyjny w organizacji

 • obieg informacji (drzewo informacyjne) prawidłowy i nieprawidłowy
 • gromadzenie i przechowywanie informacji
 • pionowe i poziome komunikowanie się
 • szumy informacyjne i inne nieprawidłowości w przepływie informacji
 • usprawnianie i poprawa efektywności systemu informacyjnego instytucji

4. Komunikacja wewnętrzna jako aspekt kultury firmy

 • komunikacja formalna i nieformalna
 • narzędzia komunikacji wewnętrznej firmy
 • obieg dokumentów
 • styl kierowania jako czynnik kształtujący zasady komunikowania się w zespole i firmie

5. Przyczyny konfliktów czyli psychologia trudnej rozmowy

 • komunikacyjne gry i utarczki
  • płaszczyzny Analizy Transakcyjnej
  • rozbieżność celów i rozbieżność zdań (punkt widzenia)
 • kanały komunikacji z rozmówcą – wybrane elementy Programowania Neurolingwistycznego
 • woda i ogień a skuteczność oddziaływania – bieguny introwersji i ekstrawersji
 • wkradanie się w cudze łaski – oblicza ingracjacji

6. Rozwijanie umiejętności współpracy w sytuacjach pozornie niesprzyjających zespołowości

 • dochodzenie do konsensusu w sytuacji konfliktu
 • podejmowanie decyzji grupowej na zasadzie konsensusu

7. Autodiagnostyka

 • analiza cech osobowości i nawyków decydujących o umiejętności komunikowania się, oddziaływania na innych oraz o podatności na wpływ

Moduł VI – Asertywność wyrażana poprzez słowa i czyny

1. Agresja – asertywność – uległość

 • Ćwiczenie: co daje mi postawa, asertywności, uległości asertywności
 • Ćwiczenie Wypracowanie asertywnych odpowiedzi w zadanych sytuacjach
 • Asertywność fizyczna – specjalna mowa ciała

2. Negocjacje, a asertywność

 • Co należy wiedzieć na temat stylów negocjacji
  • Dobór stylu do sytuacji – moje prawo asertywnego wyboru
 • Dyplomacja zamiast stanowczego „nie”
 • Wybrane taktyki negocjacyjne (np. Columbo, bleff, zdechła ryba, udany szok, itp.)

Moduł VII – Obsługa „trudnego klienta” i „klienta VIP”

1. Pytania otwarte i zamknięte w obsłudze klienta

2. Empatia i asertywność w kontaktach z trudnym klientem

 • Praktyczne wdrożenie tezy: „Traktuj innych (trudnych klientów) tak, jak sam chciałbyś być traktowany!”
 • Pozytywne i obiektywne wnioskowanie dotyczące zastrzeżeń klienta

3. Język korzyści w obsłudze oraz obsłudze trudnego klienta

 • Język korzyści i argumentacji
 • Struktury pomocne w obsłudze reklamacji i zastrzeżeń

4. Jak komunikować się skutecznie w sytuacjach spornych?

 • Jak rozmawiać ze zdenerwowanym klientem?
  • umiejętna kontrola poziomu emocji klienta/ rozmówcy oraz poziom emocji własnych
  • zarządzanie emocjami w sytuacji ataku klienta
  • postawa „piorunochronu” w kontakcie ze zdenerwowanym klientem
  • elementy technik radzenia sobie ze stresem (ćwiczenia odstresowujące)
 • Struktury wypowiedzi hamujące ataki i agresje nietypowego klienta

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter