Przyjazne Urzędy, czyli w lekkiej tonacji o ważnych sprawach

O szkoleniu

Wiedza

 • Kluczowa wiedza dotycząca stresu biologicznego i psychologicznego; rejestrowania symptomów, w tym bagatelizowanych; ryzyka i skutków przeciążeń, technik przeciwdziałania wypaleniu
 • Sposoby zarządzania własną organizacją pracy
 • Komunikacja społeczna z różnorodnymi odbiorcami. Komunikacja na różnych poziomach.
  Komunikaty trudne. Perswazja a manipulacja
 • Psychologia trudnego klienta

Umiejętności

 • Rozumienie specyfiki stresu
 • Ocena poziomu własnego niepokoju i poziomu stresu w pracy
 • Rozumienie elementów wpływających na radzenie sobie z przeciążeniami
 • Rozumienie własnego rytmu funkcjonowania i dobór adekwatnej relaksacji
 • Stosowanie metod organizacji pracy własnej
 • Komunikacja uwzględniająca różnorodność odbiorców
 • Rozumienie roli własnego nastawienia w odbiorze postaw innych ludzi
 • Rozumienie powodów leżących w zachowaniu i postawach trudnych klientów

Adresaci

Pracownicy urzędów

 • kadra kierownicza
 • specjaliści

Program szkolenia

DZIEŃ I

Zadanie na rozgrzewkę

1. Rozumienie natury stresu

 • Stres – nasz sprzymierzeniec czy wróg?
 • Pomocnik – proste narzędzie: „Ocena poziomu niepokoju”
 • Rozumienie mechanizmu stresu biologicznego i psychologicznego
 • Pomocnik – proste narzędzie: „Ocena stresu w miejscu pracy”

2. Ja w stresie

 • Czy stresuje nas to samo?
 • Zdrowotne skutki stresu. Na co, dlaczego i jak muszę uważać, o co zadbać?
 • Czy jesteśmy odporni na stres? Co determinuje skuteczność w sytuacjach trudnych?

3. Podejście do czasu

 • Refleksja nad czasem własnym w trzech wymiarach. Rozumienie naszych stylów działania w pracy i możliwości organizmu (wydajność, koncentracja, motywacja oraz rytm dnia)
 • Czy i jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?
 • Techniki zarządzania sobą jako sposoby na nadmierne przeciążenia i wypalenie
 • Pomocnik – proste narzędzie: „Zmiany życiowe – lista kontrolna”

4. Antystresowa ściąga

 • Co robić ze stresem, aby przeciwdziałać jego konsekwencjom? – walczyć, kontrolować, poddać się, niwelować?
 • Czy mogę zarządzać emocjami i czym są wakacje w weekend?
 • Ważna przypowieść na zakończenie dnia

DZIEŃ II

1. Moje nastawienie w kontakcie z klientem

 • Znajomość siebie samego w kontakcie z klientem?
 • Czy można budować w sobie pozytywne nastawienie?
 • Przekonania i stereotypy, własne ograniczenia, nawyki i możliwości

2. Komunikacja społeczna jako jedna z kluczowych umiejętności w życiu

 • Źródła kłopotów w porozumiewaniu się
 • Czym tak naprawdę jest skuteczna komunikacja i jak ją stosować?
 • Jak nawiązać kontakt z osobą odmienną niż ja?
 • Słuchanie ze zrozumieniem
 • Jak rozpoznawać potrzeby klienta?
 • Komunikacja niewerbalna jako wsparcie budowania wiarygodności przekazu

3. Narzędzia komunikacji w odniesieniu do obiekcji „trudnego klienta”

 • Trudny klient i jego reakcje, postawy, zachowania
 • Argumentacja i przekonywanie do swoich racji
 • Czym jest język korzyści?

4. Manipulacje ze strony klientów.
Sedno perswazji kontra sedno manipulacji

 • Komunikacja z tego samego poziomu, czy z różnych? Odczytywanie ukrytych komunikatów
 • Czym są „brudne chwyty” w kontaktach i komunikacji? Jak je rozpoznać i co z nimi robić?
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami – komunikat ja, stawianie granic; reagowanie na emocje niezadowolonego klienta

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter