Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie

O szkoleniu

Wiedza

 • zdobycie wiedzy dot. profesjonalnej obsługi klienta
 • zdobycie wiedzy dot. narzędzi prawnych pomocnych podczas trudnych sytuacji w obsłudze klienta
 • zdobycie wiedzy dot. narzędzi komunikacyjnych pomocnych podczas obsługi klienta
 • zdobycie wiedzy dot. asertywności

Umiejętności

 • kształcenie umiejętności w zakresie profesjonalnej obsługi klienta
 • kształcenie umiejętności w zakresie deeskalacji konfliktów
 • kształcenie umiejętności w zakresie wypracowania postaw asertywnych podczas obsługi klienta

Adresaci

 • wszystkie osoby, które obsługują klientów zewnętrznych oraz wewnętrznych

Program szkolenia

I. Wprowadzenie do warsztatów

 1. Zagadnienia organizacyjne, agenda szkolenia
 2. Matryca celów
 3. Ustalenie zasad współpracy w czasie szkolenia
 4. Case studies – moje mocne strony w obsłudze klienta w urzędzie/w obsłudze trudnego klienta w urzędzie

II. Trudne sytuacje w obsłudze klienta

 1. Wybrane elementy Kodeksu karnego wspierające pracownika w procesie trudnych sytuacji w obsłudze klienta
 2. Znaczenie proksemiki pomieszczeń w obsłudze klienta w urzędzie
 3. Osiem ukrytych programów, funkcje ukrytych programów
 4. Uczciwa kłótnia (nieuczciwa kłótnia, rozpoznawanie stylów nieuczciwej kłótni, uczciwa kłótnia, zasady uczciwej kłótni)
 5. Obsługa klienta stosującego agresję słowną i fizyczną
 6. Obsługa klienta stosującego szantaż i szantaż emocjonalny
 7. Obsługa klienta stosującego manipulację
 8. Scenki sytuacyjne – opcjonalnie

III. Sztuka słuchania

 1. Pseudosłuchanie i słuchanie aktywne
 2. Bariery utrudniające słuchanie aktywne
 3. Cztery kroki skutecznego słuchania
 4. Trzy poziomy aktywnego słuchania
 5. Coachingowe narzędzia aktywnego słuchania

IV. Asertywność w kontaktach z trudnymi klientami

 1. Definicja asertywności
 2. Uległość – asertywność – agresja
 3. Trzy podstawowe style komunikacji
 4. Asertywne cele
 5. Asertywna ekspresja
 6. Asertywne słuchanie
 7. Odpowiadanie na krytykę
 8. Asertywność w obsłudze trudnego klienta w urzędzie
 9. Asertywna odmowa
 10. Narzędzia asertywności – jestem słoniem, jujitsu, zdarta płyta, kocham, ale nie dam

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter