Kontrola stresu, emocji, tremy – procedury i techniki

O szkoleniu

 

  • Poznanie praktycznych sposobów i skutecznych technik, umożliwiających opanowanie stresu permanentnego i stresu impulsowego; uzyskanie i utrwalenie pewności siebie i pozytywnej samooceny. Zestaw specjalistycznych ćwiczeń przeciwdziałających silnemu stresowi w sytuacjach i otoczeniach dyskomfortowych i stresogennych
  • Wywieranie zakładanego i pożądanego wpływu na słuchaczy, wytwarzanie atmosfery spokoju i pewności

  • Wykorzystanie technik mentalnych uspokajających i pozytywnie stymulujących.
  • Panowanie nad oddechem i kontrola emocji dla wytworzenia spokojnego nastroju.
  • Budowanie asertywnej osobowości w dowodzeniu zespołem w pracy.

  • Poznanie skutecznych technik oddechowych oraz zestawu ćwiczeń opracowanych specjalnie dla V.I.P. pracujących w warunkach stresu permanentnego i impaktowego
  • Jedyny w Polsce zestaw ćwiczeń antystresowych.

Program szkolenia

WSTĘP

W codziennej praktyce, zakładającej działanie własne, współpracę  w zespole, kontakty i negocjacje, kontrola emocji oraz umiejętność swobodnej, pozytywnej komunikacji i asertywnego, ale  życzliwego nastroju jest dla Szefa w pracy coraz ważniejsza.
Czy jest zatem możliwe szybkie zdobycie narzędzi pozwalających na pokonanie występującego w pracy stresu permanentnego i impulsowego (impaktowego)? Oczywiście – tak. Służą do tego specjalne ćwiczenia, poznawane i trenowane przez studentów i adeptów sztuki teatralnej i filmowej, wykorzystywane na świecie również jako elementy treningu służb dyplomatycznych, oraz polityków.

Rzecz jasna, samo poznanie ich nie jest gwarancją sukcesu. Należy ćwiczyć te umiejętności tak długo, aż  staną  się naturalne i „organiczne”.
Niemniej od ich prawidłowego użycia zależy jakość działania i jego efekty.

Kolejnym ważnym zjawiskiem, z jakim trzeba sobie dać radę, jest połączenie wielu rodzajów stresu z obu gatunków – permanentnego i impulsowego. Dodając do nich stres decyzyjny otrzymujemy mieszankę wybuchową.
Stres permanentny krzyżujący się z nagłym stresem impulsowym, nazywany jest często „niewidzialnym  zabójcą”. Nie bez realnych podstaw.
Na tym seminarium opanujemy zestaw ćwiczeń nt. antystresu i asertywności (w tym – asertywności fizycznej, mimicznej i werbalnej) koniecznych do uzyskania stabilnego wizerunku osobowości oraz równowagi wewnętrznej.
Będziemy ćwiczyć różne techniki relaksacji, rodzaje działań i scenki praktyczne.
Uświadomimy sobie realne – i wymyślone – przeszkody i niedogodności, nauczymy się też, jak im przeciwdziałać, wdrożyć tę wiedzę i  jak trenować.
Aż do osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów.

Początek – anonimowa ankieta z pytaniami

  • Co najbardziej stresuje nas w pracy?
  • Co stresuje nas najbardziej w życiu?
  • Jakie są moje życzenia wobec tego szkolenia?

Omówienie, podsumowanie wyników, pytania i odpowiedzi.

1. Autoprezentacja trenera i uczestników – co wywołuje nasz stres?

TEORIA I PRAKTYKA – ĆWICZENIA ANTYSTRESOWE

0. Teoria stresu – wykład teoretyczny trenera.
Główne rodzaje stresu i ich przebieg na wykresach.

1. ISOLLATION EXCERCISES – unikatowe ćwiczenia przeciwstresowe, poprzedzone holistycznymi ćwiczeniami oddechowymi

STRES A KREACJA WIZERUNKU WŁASNEGO

1. Postrzeganie swojego wizerunku – ćwiczenia praktyczne

2.  Budowanie własnej  wartości – warsztaty werbalne

STRES A ASERTYWNOŚĆ W PRACY I W ŻYCIU

3. Nie ma wartości bez asertywności! Teoria i praktyka asertywności

4. Emanacja osobowości Trening otwartej postawy w środowisku zawodowym, konstrukcja oczekiwanego wizerunku

5. Użycie zaawansowanych technik oddechowych i wokalnych. Asertywność fizyczna, mimiczna i werbalna

STRES, A OCZEKIWANY WIZERUNEK OSOBOWOŚCI

6. Wygląd zewnętrzny V.I.P. a odbiór osobowości. Kontrola emocji

7. Sposoby poprawiania wizerunku zewnętrznego Szefa

STRES, A KREACJA WIZERUNKU WEWNĘTRZNEGO

8. Cele i marzenia – budowanie planu i motywacji (ćwiczenia)

9.  Przeszkody – do ominięcia – przykłady, omówienie, przeciwdziałanie

10. Pozytywna autoprezentacja – pokonanie stresu i tremy
Warsztaty – tzw. scenki – demonstracja trenera

STRES A AUTOMOTYWACJA     

11. TEORIA I PRAKTYKA AUTOMOTYWACJI
Silna pozytywna  automotywacja, a uzyskiwanie wewnętrznego spokoju
Ćwiczenia automotywacyjne – warsztaty z omówieniem

12. KOMUNIKACJA WERBALNA – jak podnieść morale swoich ludzi
Teoria i  ćwiczenia – „scenki” – demonstracja i realizacja praktyczna

13. ZAWODOWE BHP I SPOSOBY OPANOWANIA REAKCJI
Praktyka – „scenki” z wybranymi zachowaniami – ćwiczenia

14. Antystresowe techniki specjalne. Demonstracja i ćwiczenia
„Release and Contraction” i „Slow Superstretching”

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter