Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym

O szkoleniu

Wiedza

Poznanie etapów postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem zmian dotyczących elektronizacji egzekucji, sporządzania tytułu wykonawczego oraz kierowania zajęć do składników majątku zobowiązanego

Umiejętności

  • skuteczne przeprowadzanie postępowań egzekucyjnych z uwzględnieniem obowiązków pracodawcy w powyższym zakresie

Adresaci

  • pracownicy urzędów administracji publicznej(w tym urzędów skarbowych i ZUS) w oddziałach egzekucji
  • pracownicy kancelarii prawnych, reprezentujących swoich klientów w sprawach windykacji należności,
  • pracownicy kadr i płac w zakresie, w jakim zobowiązani są do stosowania przepisów o dokonywaniu potrąceń ze świadczeń pracowniczych

Program szkolenia

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter