Poprawność językowa w urzędzie

O szkoleniu

Wiedza

 • utrwalenie wiedzy dotyczącej zasad redagowania pism urzędowych
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej zasad ortografii i interpunkcji w języku urzędowym

Umiejętności

 • poznanie zasad redagowania urzędowych dokumentów w wersji elektronicznej
 • poznanie zasad savoir-vivre obowiązujących w korespondencji urzędowej
 • wymiana doświadczeń
 • praca z doświadczonym trenerem

Adresaci

 • wszystkie osoby redagujące dokumenty w jednostkach administracji publicznej

Program szkolenia

 1. Poprawność językowa a wizerunek urzędu
 2. Kultura języka polskiego w redagowaniu tekstów urzędowych – podstawowe zasady i normy. Omówienie i analiza najczęściej występujących błędów językowych w pismach urzędowych
 3. Elementy języka dziennikarskiego przydatne do redakcji tekstu urzędowego
  • ortografia – duża litera, odmiana nazwisk, używanie liczebników i dat, skrótowce, sposoby zapisu nazw stanowisk, sposoby
  • zapisu nazw terenu, odmiana nazw miejscowości – przypomnienie podstawowych zasad
  • interpunkcja w pismach oficjalnych – jak uniknąć błędów, przypomnienie podstawowych zasad
  • gramatyka – przypomnienie reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi – przegląd obowiązujących zasad
 4. Test poprawności językowej
 5. Struktura pisma i standaryzacja tekstu
 6. E-urząd. Znaczenie nowoczesnych sposobów komunikowania się (e-mail, sms, Internet)
 7. Komunikacja elektroniczna a komunikacja drukowana
 8. Savoir-vivre w korespondencji urzędowej

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter