Nowelizacja prawa pomocy społecznej

O szkoleniu

Wiedza

Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia związane z nowelizacją ustawy – Prawo pomocy społecznej ze wskazaniem opisu zmian. W praktyczny sposób zostanie przedłożona procedura pomocowa z uwzględnieniem obliczania terminu, wydawania decyzji czy też przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

Umiejętności

 • umiejętność skutecznego przeprowadzenia procedury odpłatności za DPS
 • stosowanie metodyki przyznawania świadczeń oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego a także wydawania i zmiany decyzji administracyjnej

Adresaci

 • pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej i Ośrodków Pomocy Rodzinie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – omówienie zmian wprowadzanych w przepisach o pomocy społecznej

2. Regulacje w przepisach o pomocy społecznej w zakresie m.in.:

 • ustalania prawa do zasiłku stałego w kontekście zawieszenia postępowania w związku z oczekiwaniem na uzyskanie orzeczenia
 • rodzinnych domów pomocy społecznej
 • kontraktu socjalnego
 • udzielenia pomocy w formie posiłku
 • udzielania pomocy w formie schronienia
 • zasad zwalniania z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
 • katalogu świadczeń, w przypadku których nie wymaga się wydania decyzji administracyjnej
 • wywiadu środowiskowego w sprawach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego, zasiłku dla opiekuna

3. Informatyzacja jako narzędzie w pomocy społecznej

4. Kwestia wydania decyzji administracyjnej o odpłatności za DPS – najnowsze zmiany

5. Nowe akty wykonawcze do ustawy o pomocy społecznej

6. Egzekucja opłat ponoszonych zastępczo przez gminę z tytułu finansowania świadczeń z pomocy społecznej

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter