Kontrola zarządcza dla początkujących

O szkoleniu

Wiedza

 • uzyskanie podstawowych informacji dotyczących systemu kontroli zarządczej

Umiejętności

 • poznanie i zrozumienie podstawowych definicji i najistotniejszych elementów systemu

Adresaci

 • pracownicy każdego typu jednostek sektora finansów publicznych, zwłaszcza rozpoczynających pracę

Program szkolenia

1. Kontrola zarządcza – wprowadzenie

 • Co to jest kontrola zarządcza? – podstawowe definicje i pojęcia, podstawy prawne
 • Cele kontroli zarządczej, podział zadań i kompetencji w ramach jednostki
 • Omówienie krok po kroku standardów kontroli zarządczej opublikowanych komunikatem Ministra Finansów – obowiązki wynikające z ich treści dla jednostki administracji publicznej. System kontroli zarządczej a procedury ISO funkcjonujące w sektorze publicznym

2. Zarządzanie ryzykiem

 • Podstawowe definicje, w tym: ryzyko; czynniki ryzyka, waga ryzyka, zarządzanie ryzykiem, mapa ryzyka, apetyty na ryzyko, ryzyko inherentne
 • Cele i zasady zarządzania ryzykiem
 • Jakie korzyści jednostka może uzyskać w związku z zarządzaniem ryzykiem
 • Jak krok po kroku wprowadzić procedurę zarządzania ryzykiem?
 • Omówienie etapów procesu zarządzania ryzykiem
 • Przedstawienie przykładowego podsumowania procesu analizy ryzyka

3. Rola audytu wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej

4. Samoocena kontroli zarządczej

 • Cel przeprowadzenia samooceny
 • Uwagi praktyczne dotyczące przeprowadzenia samooceny
 • Podsumowania przykładowego procesu samooceny oraz możliwych wniosków z nich wynikających

5. Zapewnienie o stanie kontroli zarządczej

 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej: rola kierownika jednostki, udział kadry zarządzającej i pracowników – przedstawienie źródeł informacji na podstawie których składane jest oświadczenie
 • Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej – przykłady

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter