Podatek VAT 2022 w codziennej praktyce

O szkoleniu

Wiedza

 • zapoznanie ze zmianami w zakresie podatku VAT, które weszły w życie
 • przedstawienie projektów i koncepcji zmian w zakresie podatku VAT, których wejście w życie jest planowane
 • omawianie aktualnych problemów związanych z rozliczaniem podatku VAT

Umiejętności

 • minimalizowanie ryzyka błędnego rozliczania podatku VAT w kwestiach, które przepisy uległy zmianom
 • przygotowanie się od strony merytorycznej na najbliższe zmiany w podatku VAT

Adresaci

 • księgowi
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy biur rachunkowych

Program szkolenia

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 2022

1. Zmiany w podatku VAT wprowadzone w ramach tzw. „Polskiego Ładu”

 • nowa kategoria podatnika – Grupa VAT

  • zasady i warunki tworzenia Grupy VAT

  • transakcje dokonywane przez uczestników Grupy VAT

  • kwestie formalne (właściwość organu podatkowego; prowadzenie ewidencji, zwroty nadwyżki podatku naliczonego itp.)

 • opcja rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT dla usług finansowych

 • nowy termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego – 15 dni (zasady, warunki)

 • korekta JPK a kwestia składania czynnego żalu (zmiana w art. 16a KKS)

2. Zmiany dotyczące kas fiskalnych

 • nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej

 • kasa fiskalna a obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania płatności przy użyciu instrumentu płatniczego

 • kasa fiskalna raportująca on-line a obowiązek zapewnienia współpracy kasy z terminalem płatniczym

 • sankcje związane z niewypełnieniem nowych obowiązków dotyczących kas fiskalnych

3. SLIM VAT 2

 • modyfikacja zasad dot. korygowania WNT oraz importu usług

 • zmiany dot. korekt podatku naliczonego

 • zmiany w zakresie ulgi na złe długi

 • pozostałe zmiany (w tym m.in.: dot. rachunku VAT, transakcji „łańcuchowych”)

4. Zmiany w JPK-V7M oraz JPK-V7K wchodzące w życie od 1 stycznia 2022 r.

5. Nowe zasady rozliczania faktur korygujących – przepisy i aspekty praktyczne z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa organów podatkowych

6. Pakiet E-Commerce – zarys istoty zmian/najważniejsze informacji

FAKTURY VAT

1. Faktura jako podstawowy dokument w podatku VAT

 • termin na wystawienie faktury – zasada ogólna i przypadki szczególne np. usługi budowlane, najem, odsprzedaż mediów

 • czy wystawienie faktury przed sprzedażą może rodzić ryzyko podatkowe?

 • czy można wystawić fakturę w języku obcym?

 • jakie dane zawsze muszą znaleźć się na fakturze?

 • szczególne oznaczenia faktury – procedury szczególne, mały podatnik, eksport usług

 • kiedy na fakturze nie trzeba umieszczać numeru NIP?

 • jak określić datę sprzedaży na fakturze?

 • czy można umieszczać dodatkowe informacje na fakturze?

 • szczególne rodzaje faktur (faktura wystawiana przez małego podatnika, faktura zaliczkowa)

 • anulowanie faktury i duplikat faktury

2. Termin wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT

3. Faktura korygująca z uwzględnieniem najnowszych zmian wchodzących w życie od 1 stycznia 2022

 • treść faktury korygującej, w tym kwestia wskazywania przyczyny korekty

 • kiedy należy wystawić fakturę korygującą?

 • w jakim terminie powinno się wystawić taką fakturę?

 • rozliczenie faktur korygujących in plus i in minus w podatku VAT

4. Faktury uproszczone

 • co to jest faktura uproszczona

 • jak wykazywać w nowym JPK_V7M i JPK_V7K?

 • czy można/trzeba wystawiać fakturę VAT do paragonu z NIP nabywcy?

5. Zmiany dotyczące wystawiania faktury

 • zmiany dotyczące terminu wystawienia faktury

 • zmiany dotyczące treści faktur zaliczkowych

 • zmiany dotyczące treści faktur korygujących

 • rozszerzenie możliwości wystawiania faktur korygujących zbiorczych

 • zmiany dotyczące duplikatów faktur

6. Zasady wykazywania faktur VAT w nowym JPK_V7M i JPK_V7K

 • nowe dane, do raportowania których będą zobowiązani podatnicy

 • kody GTU oraz kody związany z procedurami szczególnymi w VAT (czy trzeba na fakturach VAT umieszczać kody GTU?)

 • faktury korygujące w nowym JPK_VAT

 • kody w przypadku korzystania z ulgi na złe długi

 • czynności zwolnione w nowym JPK_VAT,

 • świadczenia nieodpłatne w nowym JPK_VAT

 • mechanizm podzielonej płatności a JPK_VAT

 • refaktury a JPK_VAT

 • faktury zaliczkowe a JPK_VAT

 • odwrotne obciążenie a JPK_VAT

 • transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi w nowym JPK_VAT

7. Fakturowanie elektroniczne

 • jakie wymogi musi spełniać faktura w formie elektronicznej i jak bezpiecznie wystawić taką fakturę?

 • integralność treści i autentyczność pochodzenia faktury

 • kontrole biznesowe jako sposób weryfikacji prawidłowości faktury

 • elektroniczne bazy przechowywania faktur

8. Krajowy system e-Faktur (wejście w życie: 1 stycznia 2022 r.) i faktura ustrukturyzowana

 • cel wprowadzenia KSeF

 • KSef – system obligatoryjny czy dobrowolny?

 • faktura ustrukturyzowana – wzór, zakres danych

 • zasady wystawiania faktury ustrukturyzowanej, jej przesyłania/udostępniania i przechowywania

 • kwestie techniczne dotyczące systemu KSeF i korzystania z niego

 • od kiedy obowiązuje?

 • kto może z niego skorzystać?

 • jakie dane będzie zawierał?

 • faktura ustrukturyzowana – jak wystawić/ przesłać/ przechowywać?

 • szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania KSeF i korzystania z niego

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter