Faktury VAT praktycznie

O szkoleniu

Wiedza

 • zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi przepisami z zakresu fakturowania oraz praktyką ich stosowania w obrocie gospodarczym i aktualnym orzecznictwem organów podatkowych i sądów administracyjnych
 • połączenie zagadnień technicznych z zagadnieniami podatkowymi, które mają wpływ na prawidłowe fakturowanie

Umiejętności

 • prawidłowe wystawianie i rozliczanie faktur na gruncie podatku VAT w kontekście m.in. poszczególnych rodzajów transakcji, pozwalających na uniknięcie spotykanych w praktyce błędów generujących negatywne skutki po stronie podatników

Adresaci

 • księgowi
 • główni księgowi
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy działów sprzedaży
 • osoby zajmujące się dokumentowaniem oraz rozliczaniem transakcji na gruncie podatku VAT

Program szkolenia

1. Rodzaje faktur

 • faktury papierowe
 • faktury elektroniczne
 • faktury elektroniczne ustandaryzowane
 • faktury uproszczone
 • faktury „walutowe”
 • status faktury pro forma
 • dokumenty zrównane z fakturami

2. Zasady wystawiania faktur VAT w kontekście momentu powstania obowiązku podatkowego w obrocie krajowym

 • obowiązkowe elementy faktury, w tym adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”; numer BDO (itd.)
 • termin wystawienia faktury w kontekście poszczególnych rodzajów transakcji (m.in. usługi budowlane)
 • błędy dotyczące fakturowania i ich skutki

3. Elementy podlegające uwzględnieniu w podstawie opodatkowania a ich ujmowanie w treści faktury

 • kwota należna jako podstawa opodatkowania
 • elementy podlegające uwzględnieniu w podstawie opodatkowania (koszty transportu, ubezpieczenie, opakowanie itd.)
 • prezentacja elementów podlegających uwzględnieniu w podstawie opodatkowania w treści wystawianej faktury

4. Faktury „zaliczkowe”

 • termin wystawienia faktury dot. przedpłaty (zaliczki, zadatku itd.)
 • obowiązkowe elementy faktury „zaliczkowej”
 • faktura „zaliczkowa” a faktura „końcowa”

5. Faktury korygujące

 • zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących
 • termin wystawienia faktur korygujących
 • wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 • faktury korygujące „zbiorcze”

6. Dokumenty wewnętrzne w kontekście WNT, importu usług, mechanizmu „odwrotnego obciążenia”

7. Faktury „elektroniczne”

 • warunki których spełnienie jest konieczne dla wystawiania i przesłania faktury w formie elektronicznej
 • integralność treści faktury „elektronicznej”
 • autentyczność faktury „elektronicznej”
 • praktyczne problemy dot. faktur „elektronicznych”
 • archiwizowanie faktur w formie elektronicznej

8. Zasady wystawiania i ujmowania not korygujących

9. Zasady wystawiania duplikatów faktur

10. Ocena faktur w kontekście tzw. białej listy podatników VAT

11. Ocena faktur w kontekście mechanizmu podzielonej płatności

12. Ocena faktur wedle innych kryteriów (kryteria Klienta)

13. Zagadnienia szczególne dotyczące faktur VAT

 • „pusta faktura” a obowiązek zapłaty podatku VAT (art. 108 ustawy o VAT)
 • anulowanie faktury
 • „wyzerowanie” faktury
 • elementy faktury mające związek z białą listą podatników VAT
 • elementy faktury związane z obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności
 • termin płatności na fakturze w kontekście zmian dotyczących zatorów płatniczych

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter