RODO w prawie pracy, w pytaniach i odpowiedziach

W celu zapoznania się z propozycją programu szkolenia, prosimy kliknąć w hasło „PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

I. DANE OSOBOWE – WPROWADZENIE

 1. Definicja danych osobowych
 2. Definicja przetwarzania danych osobowych
 3. Definicja administratora
 4. Definicja zgody na przetwarzanie danych osobowych

II. DANE OSOBOWE W PROCESIE REKRUTACJI

 1. Obowiązek pracodawcy względem kandydata do pracy – klauzula informacyjna
 2. Jakich danych osobowych można żądać od kandydata do pracy?
 3. Jakich danych pracodawca nie może żądać od kandydata do pracy?
 4. Czy pracodawca może zbierać informacje o karalności kandydata do pracy?
 5. Czy pracodawca może przetwarzać dane zamieszczone przez kandydata w CV, które wykraczają poza to, co przewidują przepisy prawa pracy?
 6. Czy pracodawca może przetwarzać tzw. dane wrażliwe kandydata do pracy, który zamieścił je w CV?
 7. Czy pracodawca może wykorzystać dane kandydatów do pracy pozyskane  w konkretnym procesie rekrutacyjnym do celów przyszłych rekrutacji?
 8. Pozyskiwanie danych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej
 9. Na co pracodawca powinien zwrócić uwagę decydując się na poszukiwanie pracowników za pośrednictwem stron internetowych?
 10. Czy można poszukiwać pracowników w ramach tzw. rekrutacji „ślepych”, „ukrytych” ?
 11. Czy potencjalny pracodawca może pozyskiwać dane kandydata z portali społecznościowych?
 12. Czy potencjalny pracodawca może zweryfikować kandydata lub komunikować się z nim za pośrednictwem branżowych portali społecznościowych np. LinkedIn?
 13. Czy można skontaktować się z poprzednim pracodawcą kandydata w celu uzyskania informacji na jego temat?
 14. Czy potencjalny pracodawca może zwrócić się do uczelni wyższej z prośbą o potwierdzenie, czy kandydat do pracy uzyskał w niej dyplom?
 15. Jak długo można przetwarzać dane kandydatów do pracy?
 16. Czy pracodawca może przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończeniu rekrutacji w celu zabezpieczenia się przed ich ewentualnymi roszczeniami?
 17. Czy możliwość wystąpienia z roszczeniem z tytułu dyskryminacji uzasadnia dłuższe przechowywanie danych?

III. DANE OSOBOWE PRACOWNIKA

 1. Jakich danych może żądać pracodawca od pracownika?
 2. Czy w przypadku zatrudnienia pracownika pracodawca musi ponownie spełnić wobec niego obowiązek informacyjny?
 3. Czy pracodawca może wykonać kserokopię dokumentu tożsamości pracownika, którego zatrudnia?
 4. Czy pracodawca może przechowywać informacje związane z życiem osobistym pracowników w ich aktach osobowych?
 5. Jakie informacje o pracowniku można umieścić na liście obecności pracowników?
 6. Czy pracodawca może umieścić zdjęcia pracowników na identyfikatorach?
 7. Czy pracodawca może umieścić na swojej stronie internetowej takie dane osobowe pracowników, jak ich imiona i nazwiska, stanowiska, numery telefonów, czy adresy e-mail?
 8. Czy pracodawca może umieścić na swojej stronie internetowej wraz z danymi kontaktowymi wizerunek pracownika?
 9. Czy pracodawca może umieszczać zdjęcia pracowników w Intranecie?
 10. Czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie pracodawca może wykorzystać służbowy adresu e-mail po byłym pracowniku?

IV. MONITORING POCZTY ELEKTRONICZNEJ PRACOWNIKA

 1. Na jakiej podstawie pracodawca może prowadzić monitoring poczty elektronicznej pracownika?
 2. Czy pracodawca może kontrolować służbową pocztę elektroniczną pracownika?
 3. Czy pracodawca może kontrolować prywatną skrzynkę pocztową swojego pracownika?
 4. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy względem pracowników w zakresie monitoringu ich poczty elektronicznej?

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW NA POTRZEBY SZKOLENIOWE

 1. Pracodawca chce zaoferować pracownikom szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe. Jak się to ma do przetwarzania ich danych osobowych przez podmioty szkolące?
 2. Jakie obowiązki wobec pracowników będzie miał pracodawca w przypadku zlecenia ich przeszkolenia firmie zewnętrznej?
 3. Jakie dane pracowników może przetwarzać podmiot zewnętrzny prowadzący szkolenie?
 4. W jaki sposób można przekazać dane pracowników zewnętrznemu podmiotowi w celu ich przeszkolenia?
 5. Czy pracodawca może zgłosić pracownika na szkolenie bez jego zgody i w związku z tym również bez jego zgody przekazać jego dane osobowe?

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY ZFŚS

 1. Kto może przetwarzać dane osobowe na potrzeby ZFŚS
 2. Forma udostępniania pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu
 3. Jakie dane pracownika można pozyskać, aby zweryfikować czy przysługuje mu prawo do pozyskania świadczenia z Funduszu?
 4. Czy można żądać od pracownika przedłożenia rocznego zeznania podatkowego (PIT) w celu wykazania wysokości dochodu, na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 5. Przez jaki czas można przetwarzać dane pracownika udostępnione na potrzeby rozpatrzenia jego wniosku przez ZFSŚ?
 6. Przegląd danych osobowych dotyczących ZFŚS

VII. LISTA PRACOWNIKÓW NALEŻĄCYCH DO ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ A RODO

 1. Czy pracodawca ma prawo zażądać od organizacji związkowej przedstawienia pełnej listy osób pozostających pod jej ochroną, gdy nie ma zamiaru zwolnić ich z pracy?

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter