Dokumentacja pracownicza – zmiany w przepisach

O szkoleniu

Wiedza

 • pozyskanie, utrwalenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu dokumentacji pracowniczej

Umiejętności

 • prawidłowe tworzenie, prowadzenie i archiwizacja akt osobowych

Adresaci

 • pracownicy działów kadr i księgowości

Program szkolenia

I. Akta osobowe pracownika

1. Nowa ustawa oraz rozporządzenie wykonawcze zmieniające zasady prowadzenia i okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej – których pracowników dotyczą nowe regulacje?

2. Dokumentacja pracownicza prowadzona w formie elektronicznej – obowiązki pracodawcy

3. Teczka z aktami osobowymi z podziałem na części: ABCD

 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części A
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części B
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części C
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części D
 • odmienne zasady prowadzenia akt osobowych

4. Kwestionariusze osobowe: kandydata na pracownika oraz pracownika

5. Katalog danych osobowych i dokumentów członków rodziny pracownika, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez pracodawcę, w tym dokumenty przetwarzane dla potrzeb zfśs

6. Dokumentacja pracownicza związana z karami porządkowymi

7. Informowanie pracowników o monitoring oraz inne dokumenty związane z zatrudnieniem pracowniczym

 • dokumentacja związana z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy
  • tworzenie papierowych i elektronicznych rozkładów czasu pracy
  • wniosek pracownika o ruchomy czas pracy
  • listy obecności
  • zakres obowiązkowych  informacji w karcie ewidencji czasu pracy
   • podróż służbowa – jak rozliczyć i dokumentować czas pracy – przykłady, orzeczenia SN
   • ruchomy czas pracy po ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy
   • zasady wnioskowania oraz odpracowania przez pracownika wyjścia
    w godzinach pracy dla celów prywatnych obowiązujące po ostatnich zmianach Kodeksu pracy
   • wniosek o wolne celem załatwienia spraw prywatnych
 • dokumentacja urlopowa
 • dokumentacja płacowa
 • pozostałe dokumenty, w tym dot. przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

II. Druki: umowy o pracę, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę

1. Umowa o pracę

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę

3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenie

4. Inne dokumenty obowiązkowo stosowane w zatrudnieniu pracowników

III. Świadectwo pracy

1. Aktualny wzór świadectwa pracy

2. Tryb i forma wnioskowania o wydanie świadectwa pracy po zmianie przepisów

3. Wydawanie świadectwa pracy członkom rodziny po zmarłym pracowniku w świetle ostatnich zmian

IV. Przepisy o okresach przechowywania i wydawania dokumentacji dokumentów pracowniczych. Pozostałe zmiany w kodeksie pracy

1. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych z 50 do 10 lat – których pracowników będą obowiązywały nowe terminy przechowywania dokumentów kadrowo-płacowych

2. Raporty informacyjne do ZUS – zakres, zasady przekazywania

3. Uprawnienia pracowników dotyczące pozyskiwania od pracodawców dokumentacji pracowniczej w trakcie zatrudnienia
związku z upływem obowiązujących okresów przechowywania dokumentów pracowniczych po zakończeniu stosunku pracy

4. Bezgotówkowy sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę – wymagane dokumenty

5. Obowiązujące pracodawców terminy na dostosowanie do nowych regulacji dot. prowadzenia, przetwarzania i przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej

6. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko pracownikom związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej

V. Dane osobowe

1. Dane osobowe w procesie rekrutacji

2. Dane osobowe pracownika

3. Monitoring poczty elektronicznej pracownika

4. Przetwarzanie danych pracowników na potrzeby szkoleniowe

5. Przetwarzanie danych pracowników na potrzeby ZFŚS

6. Lista pracowników należących do organizacji związkowej a RODO

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter